Monografie města Klatov - 1937

Propagační monografie města Klatov, vydáno v rámci řady "Národohospodářská propagace Československa" pravděpodobně roku 1937 (? není uvedeno, dovozeno z kontextu), nákladem několika tisíc výtisků, šířeno zdarma. Úvodní slovo starosta města Klatov Adolf Nevláčil.

Obrázky a přímé citace uveřejněné na webu z tohoto zdroje

Jedná se o materiály, k jejichž zveřejnění na tomto webu poskytl svůj laskavý souhlas držitel majetkových práv dle autorského zákona. Děkuji!

Upozorňuji, že se jedná o díla chráněná autorským zákonem a pro jakékoli jiné jejich užití je třeba opětovně získat souhlas.

To se netýká děl k nimž majetková práva zanikla podle § 27 autorského zákona.