Ratolest – Spolek pro inovativní vzdělávání

Adresa:
Ratolest – Spolek pro inovativní vzdělávání
Korálkova 520
339 02 Klatovy 2

Spolek byl založen v Klatovech v roce 2014.

Svojí činností bychom chtěli přispívat především k podněcování veřejné diskuse o zaběhlých způsobech výchovy a vzdělávání malých dětí.

Jako hlavní rysy „alternativy" (ve vzdělávání) stále chápeme:

  • partnerský vztah učitele a dítěte,
  • intenzivní spolupráce rodičů se školou, a opačně,
  • otevřenost školy vůči rodičům,
  • aktivní a prožitkové učení,
  • propojování jednotlivých vzdělávacích oblastí a potlačování klasického schématu oddělených předmětů.

Kdo jsme a co chceme

Besedy a přednášky - Radost z poznávání

Klatovy Ratolest – Spolek pro inovativní vzdělávání-3283