Duchovní život

1696

Kaple Panny Marie Klatovské

Kaple byla postavena na místě chalupy, v níž žili manželé Ondřej a Anna Hirsperkovi.
Viz též:
  1685
  8. 7. 1685
  8.července 1685 Zázrak - obraz Panny Marie roní krev a uzdravuje nemocné.
  Viz též:
   1636
   11. 3. 1636

   Do Klatov příchází jezuité

   Do města přišli jezuité a vybudovali zde řádovou kolej se seminářem (stavba započata roku 1655), v blízkosti na náměstí i barokní kostel (stavba započata roku 1656) a pod ním katakomby.

   Viz též:
    1419

    Husitské Klatovy

    Husitští stoupenci v Klatovech rozbořili klášter dominikánů. Z obavy před husitskými bouřemi němečtí měšťané na trvalo opouštějí město. Z Klatov se stává pevná husitská pevnost, opora táborsko-sirotčího svazu.

    Viz též:
     1414

     Papežská klatba

     Papež Jan XXIII uvalil na Klatovy klatbu kvůli popravě dominikánského mnicha davem rozhořčených občanů

     Viz též:

      Další zdroje dokumentů