Duchovní život

Historické události

1696
Kaple byla postavena na místě chalupy, v níž žili manželé Ondřej a Anna Hirsperkovi.
Zdroj: (str. 70)
1685
8. 7. 1685
8.července 1685 Zázrak - obraz Panny Marie roní krev a uzdravuje nemocné.
Zdroj:
1636
11. 3. 1636
Do města přišli jezuité a vybudovali zde řádovou kolej se seminářem (stavba započata roku 1655), v blízkosti na náměstí i barokní kostel (stavba započata roku 1656) a pod ním katakomby.
Zdroj:
1419
Husitští stoupenci v Klatovech rozbořili klášter dominikánů. Z obavy před husitskými bouřemi němečtí měšťané na trvalo opouštějí město. Z Klatov se stává pevná husitská pevnost, opora táborsko-sirotčího svazu.
Zdroj:
1414
Papež Jan XXIII uvalil na Klatovy klatbu kvůli popravě dominikánského mnicha davem rozhořčených občanů
Zdroj:

Další zdroje dokumentů