Klatovy ve 14. století

Klatovské historické události v letech 1300 - 1399

1392

Požáry, katastrofy a pohromy

Povodeň zatopila Špitálské předměstí, pobořila domy, zatopila pole a chmelnice.
Zdroj: Zajímavosti z historie Klatov kniha, monografie, str. 77