Klatovy ve 14. století

Klatovské historické události v letech 1300 - 1399

1392
Povodeň zatopila Špitálské předměstí, pobořila domy, zatopila pole a chmelnice.
Zdroj: (str. 77)