Klatovy ve 13. století

Klatovské historické události v letech 1200 - 1299

1288

Požáry, katastrofy a pohromy

Krátce po založení města zničil požár všechny dřevěné domy ve městě.
Zdroj: Zajímavosti z historie Klatov kniha, monografie, str. 77
1260

Správa města a politika

Kolem roku 1260 Český král Přemysl Otakar II v době vleklých sporů o Sušicko s bavorským vévodou zakládá na zalesněném svahu jižně od vsi Klatova královské město Klatovy. Němečtí osadníci budují ze dřeva město obehnané kamenným hrazením, půdorys vnitřního města je v podstatě shodný se současným. Z trhové vsi Klatova se stává jedno z předměstí.