Klatovy ve 13. století

Klatovské historické události v letech 1200 - 1299

1288
Krátce po založení města zničil požár všechny dřevěné domy ve městě.
Zdroj: (str. 77)
1260
Kolem roku 1260 Český král Přemysl Otakar II v době vleklých sporů o Sušicko s bavorským vévodou zakládá na zalesněném svahu jižně od vsi Klatova královské město Klatovy. Němečtí osadníci budují ze dřeva město obehnané kamenným hrazením, půdorys vnitřního města je v podstatě shodný se současným. Z trhové vsi Klatova se stává jedno z předměstí.
Zdroj: