Výroba, prodej a služby

1929
25. 6. 1929

Krupobití

Krupobití (kroupy velikosti slepičích vajec) zničilo severní okna a části střech, zničena veškerá úroda.

1771
23. 6. 1771

Neúroda a hladomor

V letech 1771 až 1773 velká neúroda v celém Království českém, Klatovy nevyjímaje. Důsledkem velký hlad a epidemie.