Výroba, prodej a služby

Historické události

1929
Krupobití (kroupy velikosti slepičích vajec) zničilo severní okna a části střech, zničena veškerá úroda.
Zdroj:
1771
V letech 1771 až 1773 velká neúroda v celém Království českém, Klatovy nevyjímaje. Důsledkem velký hlad a epidemie.
Zdroj: (str. 78)

Služby

Zemědělská a živočišná produkce