Peněžní služby

Historické události

1935
Založena Lidová záložna.
Zdroj: (str. 122)
1922
Postana filiálka Anglo-československé banky - poskytovala zejm. úvěry k většímu průmyslovému podnikání.
Zdroj: (str. 122)
1920
Po roce 1920 (rok ??) působila v Klatovech Česká průmyslová banka.
Zdroj: (str. 122)
1911
Založena Živnostenská záložna.
Zdroj: (str. 122)
Otevřena v Klatovech filiálka Živnostenské banky (zrušena 1927).
Zdroj: (str. 122)
1873
Založena Okresní záložna hospodářská. Sloužila k poskytování levných úvěrů obyvatelstvu, především zemědělcům a k ukládání úspor.
Zdroj: (str. 123)
1869
Založen Eskontní záložní ústav (nazývaný Eskontní banka) - zejm. poskytování úvěrů a záloh na nákup zboží, surovin a akcií průmyslových podniků.
Zdroj: (str. 121)
1862
Založena Spořitelna města Klatov
Zdroj: (str. 121)
Vznikla Záložna (v r. 1923 přejmenovaná na Okresní záložna v Klatovech)
Zdroj: (str. 124)