Klatovy v 17. století

Milí čtenáři,
naleznete-li zde nějakou věcnou chybu, prosím upozorněte mě na ni. Cílem je, aby web obsahoval pouze pravdivá data z ověřených zdrojů.

Mnohokrát děkuji!
Správce webu: web@klatovy.info

Klatovské historické události v letech 1600 - 1699

1696

Kaple Panny Marie Klatovské

Kaple byla postavena na místě chalupy, v níž žili manželé Ondřej a Anna Hirsperkovi.
1689

Požáry, katastrofy a pohromy

Požár založený francouzskými záškodníky (na výročí zázraku klatovské Panny Marie) poničil celé město kromě Špitálského a Klášterského předměstí.
1685
8. 7. 1685

Duchovní život

8.července 1685 Zázrak - obraz Panny Marie roní krev a uzdravuje nemocné.
1654

Sčítání domů

Po požárech zůstalo ve městě jen 259 obytných či obyvatelných domů.

1636
11. 3. 1636

Do Klatov příchází jezuité

Do města přišli jezuité a vybudovali zde řádovou kolej se seminářem (stavba započata roku 1655), v blízkosti na náměstí i barokní kostel (stavba započata roku 1656) a pod ním katakomby.

1628

Jezuitský dvůr

Po smrti Daniela Korálka byl statek zknfiskován a oklikou ho posléze získal jezuitský řád.
1615

Požáry, katastrofy a pohromy

Rozsáhlý požár poničil celé vnitřní město s výjimkou děkanského chrámu a sousedního biskupského superiorátu, radnice a domů v jejím sousedství. Vyhořela též velká část všech předměstí.