postaveno

1907

Sokolovna byla postavena roku 1907

Muzeum

Budova Spořitelny, v níž část prostor byla poskytnuta muzeu
1905

Okresní dům

Postaven Okresní dům, v němž byla umístěna Okresní pojišťovna
1877

196

Postavena budova nového gymnazia

1696

Kaple Panny Marie Klatovské

Kaple byla postavena na místě chalupy, v níž žili manželé Ondřej a Anna Hirsperkovi.
1555

Černá věž

Dokončena stavba Černé věže
1260

Správa města a politika

Kolem roku 1260 Český král Přemysl Otakar II v době vleklých sporů o Sušicko s bavorským vévodou zakládá na zalesněném svahu jižně od vsi Klatova královské město Klatovy. Němečtí osadníci budují ze dřeva město obehnané kamenným hrazením, půdorys vnitřního města je v podstatě shodný se současným. Z trhové vsi Klatova se stává jedno z předměstí.