Tigas - Kodak Express

Kodak Express
Tigas, s.r.o.
Kpt.Jaroše
339 01 Klatovy

tel.: 376 377 711
fax.: 376 377 713

Obrázky a přímé citace uveřejněné na webu z tohoto zdroje

Jedná se o materiály, k jejichž zveřejnění na tomto webu poskytl svůj laskavý souhlas držitel majetkových práv dle autorského zákona. Děkuji!

Upozorňuji, že se jedná o díla chráněná autorským zákonem a pro jakékoli jiné jejich užití je třeba opětovně získat souhlas.

To se netýká děl k nimž majetková práva zanikla podle § 27 autorského zákona.