Zdravotnictví a sociální péče

1832
1. 7. 1832

Cholera

Epidemie cholery od dubna do podzimu r. 1832 - podlehlo jí 246 osob.

Zdroj: Zajímavosti z historie Klatov kniha, monografie, str. 78
1771
23. 6. 1771

Neúroda a hladomor

V letech 1771 až 1773 velká neúroda v celém Království českém, Klatovy nevyjímaje. Důsledkem velký hlad a epidemie.

Zdroj: Zajímavosti z historie Klatov kniha, monografie, str. 78
1598
27. 5. 1598

Požáry, katastrofy a pohromy

Město postihla morová epidemie.
Zdroj: Zajímavosti z historie Klatov kniha, monografie, str. 78

Seniorská obálka - I.C.E. karta

V případě akutního zásahu u nemocného pacienta prozradí záchranářům životně důležité informace.