Seniorská obálka - I.C.E. karta

V případě akutního zásahu u nemocného pacienta prozradí záchranářům životně důležité informace.

Seniorská obálka je výtečný nápad. Nejedná se o žádnou elektronickou evidenci citlivých údajů. Je to kus papíru. Přesto může ve vypjaté situaci zachránit život.

Seniorská obálka je označení pro formulář, který si starší a samostatně žijící lidé mohou sami vyplnit a umístit na viditelné místo v bytě. V případech, kdy si jejich náhle zhoršený zdravotní stav vynutí pomoc záchranářů, lze tak snadno najít ty nejdůležitejší údaje, které mohou pomoci při rychlém rozhodování o dalším postupu. Do formuláře, může pacient zaznamenat v jednotné úpravě údaje o lécích, které užívá, kontaktu na blízké osoby a ošetřujícího lékaře aj. Tak i když třeba sám není ve stavu, kdy by dokázal komunikovat, jsou tyto informace zdravotníkům ihned k dispozici.

Formulář by ideálně měl být umístěn v obálce označené I.C.E. (z anglického In Case of Emergency = použít v případě nouze). Podstatné patrně je, aby záchranáři věděli, po čem mají v takové krizové situaci pokukovat a dokument nepřehlédli.

Projekt je zaštítěn Ministerstvem práce a sociálních věcí a podporován z fondů EU. Postupně jej realizují ve své kompetenci jednotlivé kraje. Např. Jihomoravksý kraj píše o tomto projektu velmi podrobně zde: https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html. Na konci června 2019 se seniorská obálka ujala též v Libereckém kraji. Z Plzeňského kraje je možno najít zprávu o tomto projektu na webu Fakultní nemocnice Plzeň.

Na tiskopisu, který lze v regionální úpravě např. stáhnout právě ze stránek JMK je uvedeno, že je k dispozici na stránkách MPSV.czMZCR.cz - najít se mi ho však nepodařilo. Domnívám se, že posloužit může stejně dobře, ať je získán jakýmkoli způsobem. Čím snadněji, tím lépe. Snad není tedy nefér, když je ke stažení zdarma pod tímto článkem. Stačí si jej doma vytisknout a vyplnit:-)