Požáry, katastrofy a pohromy

Historické události

1929
25. 6. 1929
Krupobití (kroupy velikosti slepičích vajec) zničilo severní okna a části střech, zničena veškerá úroda.
Zdroj:
1926
12. 9. 1926
Větrná smršť s kroupami zničila v parku 160 velkých stromů.
Zdroj: (str. 78)
1918
Při velkém požáru vyhořela radnice, budovy ve Wilsonově ulici vč. nových masných a chlebných krámů v místě dnešního divadla.
Zdroj: (str. 78)
1887
V polovině listopadu zakládal neznámý žhář požáry na různých místech ve městě.
Zdroj: (str. 78)
1873
Říšské předměstí zničeno požárem v roce 1873.
Zdroj:
1870
27. 10. 1870
Veliká vichřice srazila báň Černé věže, zničena byla báň a střecha jezuitského kostela, kasáren (býv. jezuitské koleje), radnice, gymnaziálního kostela. Prakticky střechy všech větších budov byly poškozeny. Velké polomy v lesích a sadech.
Zdroj: (str. 78)
1861
Požárem zničeno celé Říšské - Špitálské předměstí. Oheň založen úmyslně žhářem.
Zdroj: (str. 78)
1832
Epidemie cholery od dubna do podzimu r. 1832 - podlehlo jí 246 osob.
Zdroj: (str. 78)
1810
1. 7. 1810
Požár, který vypukl ve stájích kasáren v bývalé jezuitské koleji, zničil 52 budovy, mezi nimi též radnici, střechu Černé věže i kasárna, jezuitský kostel, hlavní školu a masné krámy.
Zdroj: (str. 78)
1791
15. 8. 1791
Při požáru vyhořelo 38 domů, mezi nimi i jezuitský kostel, hlavní škola za ním a kasárna v jezuitské koleji. Též Říšská - Špitálská brána.
Zdroj: (str. 78)
1784
Výbuch prachu v kryptě kostela sv. Vojtěcha (dříve sv. Jiří).
Zdroj: (str. 78)
1779
1/8/1779
Požár zničil domy na severní straně náměstí a domy v ulici vedoucí k děkanskému kostelu.
Zdroj: (str. 78)
1771
V letech 1771 až 1773 velká neúroda v celém Království českém, Klatovy nevyjímaje. Důsledkem velký hlad a epidemie.
Zdroj: (str. 78)
1758
23. 6. 1758
Vyhořelo celé město a část Klášterského předměstí. Taktéž Černá i Bílá věž a oba zvony se přitom roztavily. Ušetřena byla jen budova arciděkanského superiorátu a jedna další budova.
Zdroj: (str. 78)
1689
8. 7. 1689
Požár založený francouzskými záškodníky (na výročí zázraku klatovské Panny Marie) poničil celé město kromě Špitálského a Klášterského předměstí.
Zdroj: (str. 78)
1615
Rozsáhlý požár poničil celé vnitřní město s výjimkou děkanského chrámu a sousedního biskupského superiorátu, radnice a domů v jejím sousedství. Vyhořela též velká část všech předměstí.
Zdroj: (str. 78)
1598
Město postihla morová epidemie.
Zdroj: (str. 78)
1580
Vyhořelo 10 domů v okolí Korálkovského (později jezuitského) dvora.
Zdroj: (str. 78)
1579
Jeden z nejrozsáhlejších požárů. Zničena byla téměř polovina města. Vznikl na východní straně města a přes hradby se přenesl do vnitřního města (včetně radniční věže) a dále do Špitálského předměstí. Shořelo cca 300 z celkových 632 domů.
Zdroj: (str. 77)
1464
22. 5. 1464
Požár zničil téměř třetinu města s masnými krámy.
Zdroj: (str. 77)
27. 5. 1464
Požár zničil Loubské předměstí.
Zdroj: (str. 77)
27. 5. 1464
Večerní pořár zničil Klášterské předměstí pod hřbitovem.
Zdroj: (str. 77)
1392
3. 12. 1392
Povodeň zatopila Špitálské předměstí, pobořila domy, zatopila pole a chmelnice.
Zdroj: (str. 77)
1288
Krátce po založení města zničil požár všechny dřevěné domy ve městě.
Zdroj: (str. 77)