Klatovy v 18. století

Klatovské historické události v letech 1700 - 1799

1791
Při požáru vyhořelo 38 domů, mezi nimi i jezuitský kostel, hlavní škola za ním a kasárna v jezuitské koleji. Též Říšská - Špitálská brána.
Zdroj: (str. 78)
1784
Výbuch prachu v kryptě kostela sv. Vojtěcha (dříve sv. Jiří).
Zdroj: (str. 78)
1779
Požár zničil domy na severní straně náměstí a domy v ulici vedoucí k děkanskému kostelu.
Zdroj: (str. 78)
1771
V letech 1771 až 1773 velká neúroda v celém Království českém, Klatovy nevyjímaje. Důsledkem velký hlad a epidemie.
Zdroj: (str. 78)
1770
Krajský úřad zakázal stavět domy ze dřeva (prevence četných požárů).
Zdroj: (str. 77)
1762
V Klatovech se usazuje první stálá vojenská posádka - Kolowratův dragounský pluk.
Zdroj:
1759
Petr Antonín Jacomini
Byl ulit nový zvon (v pořadí třetí) jako náhrada za zvon Bartoloměj zničený při požáru roku 1758. Vážil 4400 kg. Pojmenován byl shodně jako předchozí (Vondra).
Zdroj: (str. 71)
1758
Vyhořelo celé město a část Klášterského předměstí. Taktéž Černá i Bílá věž a oba zvony se přitom roztavily. Ušetřena byla jen budova arciděkanského superiorátu a jedna další budova.
Zdroj: (str. 78)
1749
Marie Terezie ustanovuje Klatovy krajským městem ( zrušeno 1849 )
Zdroj:
1717
Proběhla oprava Černé věže, včetně nového krovu podle projektu tesařského mistra Ondřeje Šilhana.
Zdroj: (str. 72)