Klatovy v 18. století

Milí čtenáři,
naleznete-li zde nějakou věcnou chybu, prosím upozorněte mě na ni. Cílem je, aby web obsahoval pouze pravdivá data z ověřených zdrojů.

Pokud máte k dispozici historické materiály, které by bylo možno zveřejnit na tomto webu a jste ochotni poskytnout k tomu svůj laskavý souhlas, prosím napište mi.
Obzvláště cennou vypovídací hodnotu mají fotografie starých Klatov, které pořídili Vaši rodiče či prarodiče a jste schopni určit rok, v němž vznikly.

Mnohokrát děkuji!
Správce webu: web@klatovy.info

Klatovské historické události v letech 1700 - 1799

1791

Požár

Při požáru vyhořelo 38 domů, mezi nimi i jezuitský kostel, hlavní škola za ním a kasárna v jezuitské koleji. Též Říšská - Špitálská brána.

1784

Výbuch v kostele

Výbuch prachu v kryptě kostela sv. Vojtěcha (dříve sv. Jiří).

1779

Požár na náměstí

Požár zničil domy na severní straně náměstí a domy v ulici vedoucí k děkanskému kostelu.

1771
23. 6. 1771

Neúroda a hladomor

V letech 1771 až 1773 velká neúroda v celém Království českém, Klatovy nevyjímaje. Důsledkem velký hlad a epidemie.

1770

Územní plán a výstavba

Krajský úřad zakázal stavět domy ze dřeva (prevence četných požárů).
1762

Armáda, války, bitvy

V Klatovech se usazuje první stálá vojenská posádka - Kolowratův dragounský pluk.
1759

Černá věž

Byl ulit nový zvon (v pořadí třetí) jako náhrada za zvon Bartoloměj zničený při požáru roku 1758. Vážil 4400 kg. Pojmenován byl shodně jako předchozí (Vondra).
1758

Velký požár

Vyhořelo celé město a část Klášterského předměstí. Taktéž Černá i Bílá věž a oba zvony se přitom roztavily. Ušetřena byla jen budova arciděkanského superiorátu a jedna další budova.

1749

Správa města a politika

Marie Terezie ustanovuje Klatovy krajským městem ( zrušeno 1849 )
1717

Černá věž

Proběhla oprava Černé věže, včetně nového krovu podle projektu tesařského mistra Ondřeje Šilhana.