Klatovy v 15. století

Klatovské historické události v letech 1400 - 1499

1464

Požár masných krámů

Požár zničil téměř třetinu města s masnými krámy.

Zdroj: Zajímavosti z historie Klatov kniha, monografie, str. 77

Požár na předměstí

Požár zničil Loubské předměstí.

Zdroj: Zajímavosti z historie Klatov kniha, monografie, str. 77

Požár na předměstí

Večerní pořár zničil Klášterské předměstí pod hřbitovem.

Zdroj: Zajímavosti z historie Klatov kniha, monografie, str. 77
1457

Černá věž

Položen základní kámen ke stavbě Černé věže
Zdroj: Zajímavosti z historie Klatov kniha, monografie, str. 70
1419

Husitské Klatovy

Husitští stoupenci v Klatovech rozbořili klášter dominikánů. Z obavy před husitskými bouřemi němečtí měšťané na trvalo opouštějí město. Z Klatov se stává pevná husitská pevnost, opora táborsko-sirotčího svazu.

1414

Papežská klatba

Papež Jan XXIII uvalil na Klatovy klatbu kvůli popravě dominikánského mnicha davem rozhořčených občanů