Klatovy v 15. století

Milí čtenáři,
naleznete-li zde nějakou věcnou chybu, prosím upozorněte mě na ni. Cílem je, aby web obsahoval pouze pravdivá data z ověřených zdrojů.

Mnohokrát děkuji!
Správce webu: web@klatovy.info

Klatovské historické události v letech 1400 - 1499

1464

Požár masných krámů

Požár zničil téměř třetinu města s masnými krámy.

Požár na předměstí

Požár zničil Loubské předměstí.

Požár na předměstí

Večerní pořár zničil Klášterské předměstí pod hřbitovem.

1457

Černá věž

Položen základní kámen ke stavbě Černé věže
1419

Husitské Klatovy

Husitští stoupenci v Klatovech rozbořili klášter dominikánů. Z obavy před husitskými bouřemi němečtí měšťané na trvalo opouštějí město. Z Klatov se stává pevná husitská pevnost, opora táborsko-sirotčího svazu.

1414

Papežská klatba

Papež Jan XXIII uvalil na Klatovy klatbu kvůli popravě dominikánského mnicha davem rozhořčených občanů