Klatovy v 15. století

Klatovské historické události v letech 1400 - 1499

1464
Požár zničil téměř třetinu města s masnými krámy.
Zdroj: (str. 77)
Požár zničil Loubské předměstí.
Zdroj: (str. 77)
Večerní pořár zničil Klášterské předměstí pod hřbitovem.
Zdroj: (str. 77)
1457
Položen základní kámen ke stavbě Černé věže
Zdroj: (str. 70)
1419
Husitští stoupenci v Klatovech rozbořili klášter dominikánů. Z obavy před husitskými bouřemi němečtí měšťané na trvalo opouštějí město. Z Klatov se stává pevná husitská pevnost, opora táborsko-sirotčího svazu.
Zdroj:
1414
Papež Jan XXIII uvalil na Klatovy klatbu kvůli popravě dominikánského mnicha davem rozhořčených občanů
Zdroj: