Klatovy ve 20. století

Klatovské historické události v letech 1900 - 1999

1995
Karel Mráz
Zvolen starostou města (ve funkci až do roku 2006).
Zdroj:
1977
Areál Jezuitského dvora byl odstraněn v zimě na přelomu let 1976 a 1977
Zdroj:
1970
Dům čp. 103 na rohu ulic Kpt. Jaroše a Plzeňské byl zbourán v roce 1970.
Zdroj:
1968
Opravován plášť Černé věže
Zdroj: (str. 71)
1967
Proběhla oprava střechy Černé věže.
Zdroj: (str. 72)
1953
Budova začala sloužit jako Vyšší hospodářská škola
Zdroj:
1940
19. 3. 1940
Prasklý zvon byl opraven brněnskou firmou Manoušek.
Zdroj: (str. 71)
1939
František Bicek
Zvolen starostou města.
Zdroj: (str. 42)
1938
6. 12. 1938
Praskl zvon na Černé věži (při ohlašování požáru v Pražské ulici)
Zdroj: (str. 71)
1937
8. 5. 1937
Dr. Edvard Beneš
Přijel na oficiální prezidentskou návštěvu Klatov. Starostou A. Nevláčilem byl obdarován Dějinami města od Dr. Vančury a Monografií Klatov,
Zdroj: (str. 43)
1936
Dr. Edvard Beneš
Jako nově zvolenému prezidentu mu bylo uděleno čestné občanství Klatov.
Zdroj: (str. 42)
1935
Založena Lidová záložna.
Zdroj: (str. 122)
Zbourány domy čp. 166 (kavárna Slavia) a čp. 167 (restaurace Měšťanská beseda), které měly společnou střechu. Na jejich místě byla postavena Městská spořitelna čp. 166.
Zdroj:
Antonín Kubík ml.
Nastupuje do funkce věžného po svém otci Antonínu Kubíkovi st. Tuto práci vykonával až do odchodu do důchodu v roce 1962.
Zdroj: (str. 72)
1932
Zbourán kamenný most přes Drnový potok v Domažlické ulici
Zdroj:
Zbourána kaple sv. Rocha a přilehlá budova špitálu s hospodářskou budovou.
Zdroj:
1931
20. 12. 1931
Dr. Edvard Beneš
Měl v Klatovech přednášku o světové hospodářské krizi.
Zdroj: (str. 42)
1929
Krupobití (kroupy velikosti slepičích vajec) zničilo severní okna a části střech, zničena veškerá úroda.
Zdroj:
1927
Adolf Nevláčil
Zvolen starostou města. Ve funkci až do své rezignace na počátku roku 1939.
Zdroj: (str. 42)
1926
Větrná smršť s kroupami zničila v parku 160 velkých stromů.
Zdroj: (str. 78)
1923
3. 5. 1923
Tomáš Garrigue Masaryk
Přijel na návštěvu Klatov. Byla to jeho jediná prezidentská návštěva Klatov.
Zdroj: (str. 43)
Karel Petrs
Zvolen starostou města.
Zdroj: (str. 42)
1922
Postana filiálka Anglo-československé banky - poskytovala zejm. úvěry k většímu průmyslovému podnikání.
Zdroj: (str. 122)
1920
Po roce 1920 (rok ??) působila v Klatovech Česká průmyslová banka.
Zdroj: (str. 122)
1919
Ladislav Novák
Zvolen starostou města (ve funkci do roku 1923).
Zdroj: (str. 42)
1918
Radnice vyhořela v červenci 1918
Zdroj:
Při velkém požáru vyhořela radnice, budovy ve Wilsonově ulici vč. nových masných a chlebných krámů v místě dnešního divadla.
Zdroj: (str. 78)
1914
Nová okresní nemocnice byla vysvěcena.
Zdroj:
1913
Dům byl zcela přestavěn.
Zdroj:
1912
JUDr. Karel Hostaš
Zvolen starostou města (ve funkci do roku 1919)
Zdroj: (str. 38)
1911
Založena Živnostenská záložna.
Zdroj: (str. 122)
Otevřena v Klatovech filiálka Živnostenské banky (zrušena 1927).
Zdroj: (str. 122)
1910
Včetně předměstí celkem 14015 obyvatel
Zdroj: (str. 312)
1907
Budova Spořitelny, v níž část prostor byla poskytnuta muzeu
Zdroj: (str. 312)
Zdroj:
1905
Postaven Okresní dům, v němž byla umístěna Okresní pojišťovna
Zdroj: (str. 312)
1904
Na ciferníku hodin Černé věže byly nahrazeny římské číslice arabskými.
Zdroj: (str. 72)
1900
Antonín Kubík st.
Do funkce věžného nastupuje Antonín Kubík.
Zdroj: (str. 72)

Historické snímky