zbouráno

1984
1. 1984

Zbourán Hahnův dům

1977

Jezuitský dvůr

Areál Jezuitského dvora byl odstraněn v zimě na přelomu let 1976 a 1977
1970

103

Dům čp. 103 na rohu ulic Kpt. Jaroše a Plzeňské byl zbourán v roce 1970.

1960

Koldinova - objekt zbourán r. 1960

1935

166

Zbourány domy čp. 166 (kavárna Slavia) a čp. 167 (restaurace Měšťanská beseda), které měly společnou střechu. Na jejich místě byla postavena Městská spořitelna čp. 166.
1932

90

Zbourána kaple sv. Rocha a přilehlá budova špitálu s hospodářskou budovou.

Domažlická

Zbourán kamenný most přes Drnový potok v Domažlické ulici

1908

Aretinova

Domy U kočky - zbouráno 1908