Budova č.p. 90

1932

Zbourána kaple sv. Rocha a přilehlá budova špitálu s hospodářskou budovou.