Příroda

1929
25. 6. 1929

Krupobití

Krupobití (kroupy velikosti slepičích vajec) zničilo severní okna a části střech, zničena veškerá úroda.

1926

Vichřice

Větrná smršť s kroupami zničila v parku 160 velkých stromů.