Černá věž

1968
19. 3. 1968
Opravován plášť Černé věže
1967
19. 3. 1967
Proběhla oprava střechy Černé věže.
1940
19. 3. 1940
Prasklý zvon byl opraven brněnskou firmou Manoušek.
21. 3. 1940
1938
6. 12. 1938
Praskl zvon na Černé věži (při ohlašování požáru v Pražské ulici)
1935
  • Antonín Kubík ml.
Nastupuje do funkce věžného po svém otci Antonínu Kubíkovi st. Tuto práci vykonával až do odchodu do důchodu v roce 1962.
1904
Na ciferníku hodin Černé věže byly nahrazeny římské číslice arabskými.
1900
  • Antonín Kubík st.
Do funkce věžného nastupuje Antonín Kubík.
1872
Po zničení střechy Černé věže vichřicí (1870) byla střecha zrekonstruována do dnešní pseudogotické podoby.
1870

Vichřice v Klatovech

Veliká vichřice srazila báň Černé věže, zničena byla báň a střecha jezuitského kostela, kasáren (býv. jezuitské koleje), radnice, gymnaziálního kostela. Prakticky střechy všech větších budov byly poškozeny. Velké polomy v lesích a sadech.

Vichřice srazila báň Černé věže. Dodnes je před radnicí bílou mozaikou v dlažbě znázorněno místo dopadu.
1855
  • Jan Bošek
Klatovský mechanik Jan Bošek zhotovil první hodiny na Černé věži. Číselník s římskými číslicemi měl rozměry 426 x 426 cm.
1810

Požár v kasárnách

Požár, který vypukl ve stájích kasáren v bývalé jezuitské koleji, zničil 52 budovy, mezi nimi též radnici, střechu Černé věže i kasárna, jezuitský kostel, hlavní školu a masné krámy.

1759
  • Petr Antonín Jacomini
Byl ulit nový zvon (v pořadí třetí) jako náhrada za zvon Bartoloměj zničený při požáru roku 1758. Vážil 4400 kg. Pojmenován byl shodně jako předchozí (Vondra).
1758

Velký požár

Vyhořelo celé město a část Klášterského předměstí. Taktéž Černá i Bílá věž a oba zvony se přitom roztavily. Ušetřena byla jen budova arciděkanského superiorátu a jedna další budova.

1717
Proběhla oprava Černé věže, včetně nového krovu podle projektu tesařského mistra Ondřeje Šilhana.
1583
Zvon Bartoloměj (lidově Vondra) byl zavěšen v Černé věži. Vážil 4950 kg.
1581
Probíhá oprava města, radnice a Černé věže po požáru roku 1979
Klatovský zvonař mistr Martin Jindra ulil nový zvon pro Černou věž. Zvoj byl pojmenován Bartoloměj (Ondřej, lidově Vondra).
1579
V Černé věži shořelo schodiště a zcela se roztavil zvon hotovený zvonařem z Bavorska
1555
Dokončena stavba Černé věže
1457
Položen základní kámen ke stavbě Černé věže