Novogotika

1872

Černá věž

Po zničení střechy Černé věže vichřicí (1870) byla střecha zrekonstruována do dnešní pseudogotické podoby.