Klatovy 1

1918

Požáry, katastrofy a pohromy

Při velkém požáru vyhořela radnice, budovy ve Wilsonově ulici vč. nových masných a chlebných krámů v místě dnešního divadla.
1810

Požár v kasárnách

Požár, který vypukl ve stájích kasáren v bývalé jezuitské koleji, zničil 52 budovy, mezi nimi též radnici, střechu Černé věže i kasárna, jezuitský kostel, hlavní školu a masné krámy.

1791

Požár

Při požáru vyhořelo 38 domů, mezi nimi i jezuitský kostel, hlavní škola za ním a kasárna v jezuitské koleji. Též Říšská - Špitálská brána.

1779

Požár na náměstí

Požár zničil domy na severní straně náměstí a domy v ulici vedoucí k děkanskému kostelu.

1758

Velký požár

Vyhořelo celé město a část Klášterského předměstí. Taktéž Černá i Bílá věž a oba zvony se přitom roztavily. Ušetřena byla jen budova arciděkanského superiorátu a jedna další budova.

1689

Požáry, katastrofy a pohromy

Požár založený francouzskými záškodníky (na výročí zázraku klatovské Panny Marie) poničil celé město kromě Špitálského a Klášterského předměstí.
1615

Požáry, katastrofy a pohromy

Rozsáhlý požár poničil celé vnitřní město s výjimkou děkanského chrámu a sousedního biskupského superiorátu, radnice a domů v jejím sousedství. Vyhořela též velká část všech předměstí.
1579

Požáry, katastrofy a pohromy

Jeden z nejrozsáhlejších požárů. Zničena byla téměř polovina města. Vznikl na východní straně města a přes hradby se přenesl do vnitřního města (včetně radniční věže) a dále do Špitálského předměstí. Shořelo cca 300 z celkových 632 domů.
1288

Požáry, katastrofy a pohromy

Krátce po založení města zničil požár všechny dřevěné domy ve městě.