poškozeno povodní

1392
3. 12. 1392

Požáry, katastrofy a pohromy

Povodeň zatopila Špitálské předměstí, pobořila domy, zatopila pole a chmelnice.