Základní škola - Plánická

Adresa:
Základní škola Klatovy
Plánická ul. 194
339 01 Klatovy1

Odloučená pracoviště:
Komenského 133, Klatovy 4
Plánická 208, Klatovy 1

Školní jídelna: Plánická 208, Klatovy 1

Tělocvična: Studentská 646, Klatovy 4

Právní forma: příspěvková organizace města Klatovy

IZO: 102 164 266
IČO: 69982813
DIČ: 69982813CZ

Bankovní spojení: KB Klatovy, číslo účtu: 27-7275770217

Zřizovatel: Město Klatovy, Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy 1

Klatovy Základní škola - Plánická-2770