Základní umělecká škola Josefa Kličky

Adresa:
Základní umělecká škola Josefa Kličky
Plánická 208/I.
339 01 Klatovy
Klatovy Základní umělecká škola Josefa Kličky-2750