Plzeň s okolím a Český les

KAFKA, Josef. Plzeň s okolím a Český les. Praha: Ed. Grégr, 1902.