Ignác Kranzfeldr

Domažlický fotograf.
V roce1875 zachytil stavbu železniční tratě z Plzně přes Klatovy do Čelezné Rudy.
Jeho snímky představují jeden z nejstarších udelených souborů fotografií Klatov a okolí.
Zdroj, str. 9