Daně a poplatky

1829
Zaveden "akcíz" (státní potravní daň, palivové daně)
Viz též: